LenAir

Join us for the Adventure in flying

Kunstflyvning Flyve-eventyr  Aerobatics Adventures  (45)2281390

Prøveture, Introductory flights

– Spændingsfyldte oplevelser
– Flyv selv

– Ratings
– Fornyelse
– Certifikater

Flyve-Eventyr

Helt særlige rejser:
– Lande med fantastiske landskaber 
– Flyv selv specielle flytyper

Prøvetur, skoling,  arrangementer, eller  pilot adventures i Alaska, Rusland eller … : mail(at)lenair.dk /+45 2281 3908.
Hjemme på Roskilde lufthavn – og rejser i Danmark. Træf os i Roskilde eller ved arrangementer
*** Kommende arrangementer: Mail(at)Lenair.dk eller 22813908 for yderligere oplysninger
6 – 7 september: Randers flyveplads. Introture, skoling, Spin/safety lektioner – og så for UL-piloter
15 – 25 September: Alaska pilot tur inkl. Bush and Sea Plane træning, Super Cub flyvning. Enkelte ledige pladser
6-7 Oktober: Kunstflyvning, Træningsweekend i Maribo (EKMB)
3 November kl 12-16 EKRK: Nat-VFR teori. Yderligere oplysninger og tilmelding: mail@lenair.dk eller 22813908
N-BEG kursus: Under planlægning. Lad os høre hvis du har interesse.
PRØVETUR:     Kunstflyvning eller Pilot for en dag
Bestilling eller gavekort: mail(at)lenair.dk eller 22813908

 

Kunstflyvning - prøvetur

Her prøver du ægte kunstflyvning – alle de klassiske grundmanøvrer og sammensatte manøvrer f.eks. Loop, rul, Hammerhead, ½Cuban Eight. Er du rigtigt sej er der mulighed for at flyve på hovedet.

Priser Roskilde lufthavn: Kunstflyvning: 2800 kr. Se øvrigt under ‘Pris‘. For andre destinationer kontakt’ os venligst.

Fly: Kunstflyvning flyves i  ‘Super Decathlon‘. Bygget specielt til kunstflyvning med  2  ombord – piloten og en passager.

Hvem kan? Ingen aldersgrænse. Man skal kunne sidde fastspændt sikkert. Personer mindre end 150 cm vil normal ikke kunne sidde ordentligt.
Ingen vægtgrænse. Vejer du over 80 kg vil vi gerne vide det – over 100kg, kontakt LenAir eller hvis der er tvivl.

Aflysning Vejret kan drille – hvis der er tvivl kontakter dig hurtigst muligt for alternativer. Piloten er ansvarlig og har derfor ret til at afslå at flyve, uanset årsag – sikkerheden har altid første prioritet.

Det formelle Introduktionstur – en appetitvækker til flyvning. Her kan udføres kunstflyvning. Kun piloten må røre kontrollerne. Du er passager. LenAir er godkendt til at flyve introduktionsture af Trafik, Bolig og Byggestyrelsen styrelsen som en del af ATO (Approved Training Organisation) godkendelse. Godkendelsen hviler på EASA’s regler om ‘Introductory flight’.

Hvis du vil vide mere om det formelle grundlag for disse ture er du velkommen til at kontakte LenAir.

Pilot-for-en-dag

Har du ikke prøvet at flyve små fly før – har du prøvet det før og vil mere… Eller har du en ven som har lyst…

Turen
Kom med i flyvningens eventyrlige verden – Vælg mellem:
1) Prøvelektion – Du med en instruktør. Du flyer selv – instruktøren hjælper.
2) Introduktionstur – her kan du og en ven flyve en tur. Du/I er passagerer og piloten flyver

Varighed: ca. 1 time, heraf ca. 25min i luften. – Andre ture kan arrangeres…

Priser Roskilde lufthavn: Se  under ‘PrisFor andre destinationer kontakt’ os venligst.

Fly:  Piper PA28, som  kan have to passagerer med ud over piloten.

Hvem kan? Ingen aldersgrænse. Man skal kunne sidde fastspændt sikkert. Personer mindre end 150 cm vil normal ikke kunne sidde ordentligt.
Ingen vægtgrænse. Vejer du over 80 kg vil vi gerne vide det – over 100kg, kontakt LenAir eller hvis der er tvivl.

Aflysning. Vejret kan drille – hvis der er tvivl kontakter dig hurtigst muligt for alternativer.
Piloten er ansvarlig og har derfor ret til at afslå at flyve, uanset årsag – sikkerheden har altid første prioritet.

Det formelle
Introduktionstur – en appetitvækker til flyvning. Her kan udføres kunstflyvning (Super Decathlon). Kun piloten må røre kontrollerne. Du er passager. LenAir er godkendt til at flyve introduktionsture af Trafik, Bolig og Byggestyrelsen styrelsen som en del af ATO (Approved Training Organisation) godkendelse. Godkendelsen hviler på EASA’s regler om ‘Introductory flight’.
En prøvelektion er den første lektion på vejen til dit certifikat. Du flyver med en instruktør som viser og hjælper dig til at du selv flyver.
Hvis du bliver tændt på at lære at flyve, kan du medregne prøvelektionen i din certifikatuddannelse.
Forsikring: Du er forsikret på samme måde som når du flyver rutefly

Hvis du vil vide mere om det formelle grundlag, er du velkommen til at kontakte LenAir.

Acrobatic flying - introductory flight

You will experience true acrobatic flight – this will include the classical maneouvres such as loop, slow roll, spin as well as the combination type manoeuvres like: Cuban eight, Immelmann, Humpty bump and more. if you are infor it, you can even fly inverted – ie upside down.

Cost: 2800 DKK @ Roskilde airport – other destination can be arranged.  Please contact us for details.

Airplane: Acrobatic flying is performed in the Super Decathlon‘. This aircraft type is specially designed for acrobatic flying and can hold 2 people – you and the pilot.

Who can go? There is tho age limitations. It is important to be safely seated, thus persons less than 150 cm may have difficulties.
No weight limitation, however the total weight and balance limitations on the aircraft have to be obeyed, so if you weigh more than 80 kg, we would like to know, if you are more than 100 kg. please contact us and if any doubt exists : contact Lenair

Cancellation. The weather sometimes will play us tricks. In case of any doubt, we will contact you soonest for alternative solutions. The pilot is ultimately responsible and may cancel for any reason – safety is always first priority.

Please contact us if you would like to know more details including the legal background for this introductory flight
Contact LenAir

Pilot for a day

Did you ever fly a small airplane – or maybe you tried, loved it and want more…
Or maybe you have a friend who do…

The flight
Enter the wonderful adventurous world of flying – choose from:
1) Trial lesson – You ar flying and the instructor assists you.
2) Introductory flight – you and a friend can fly as passengers – the pilot is flying ad showing.

Duration: 1 hour with 25 min in the air. Other flights can be arranged.

Price. Please see our pricelist

Airplane: Piper PA28. It can carry two passenger and the pilot-

Who can go?
No age restrictions, but you have to be sitting safely. Typically persons smaller than 150 cm may not sit properly. No weight limitation, but weight and balance limits of the aircraft must be obeyed. If you weigh more than 80 kg. we would like to know, more than 100 kg and if any doubt exist, contact LenAir.

Cancellation: The weather sometimes plays us tricks. In case of any doubt, we will contact you soonest for alternative solutions. The pilot is ultimately responsible and may cancel for any reason – safety is always first priority.

Please contact us if if you would like to know more, including the legal background for these flights.

 

Luk menu