Priser

Alle priser gælder Roskilde lufthavn. Andre steder tillægges Færgeflyvning omkostninger, som aftales på forhånd. 

Gavekort – til en fastlagt tur eller et selvvalgt beløb – se detaljer længere nede.

Introduktionstur 
Kunstflyvning: 2800 kr 
Pilot for en dag (een passager): 1900 kr. 
Pilot for en dag (2 passagerer): 2300 kr
Priser gælder kun Roskilde lufthavn. Andre steder: kontakt os venligst.

Prøvelektion (flyv selv, med instruktør)
Kunstflyvning: 2800 kr
Privatflyver: 1900 kr
Turene varer ca. 1 time med ca. 25 min i luften. Priser gælder kun Roskilde lufthavn. Andre steder og/eller andre ture – kontakt os venligst. 

Gavekort
LenAir kan udstede gavekort til en specifik tur eller på et beløb. Gavekortet kan anvendes til alle ture mod betaling af evt. beløbsdifference.
Gavekortet er personligt og er gyldigt i 2 år. Gavekortet dækker det pålydende beløb evt. beløbsdifference til andre ture elle pga. prisforhøjelser dækkes ikke.
Gavekort kan også udstedes til certifikatindehavere der ønsker fornyelse af certifikat el.lign.
Hvis du ikke ønsker beløbet angivet på selve gavekortet, vil værdien fremgå af faktura.
Eksempel: Du har fået et gavekort til ‘Pilot for en dag’ på 1 time med 25 min i luften til 1900 kr. Du vil hellere prøve at flyve kunstflyvning. Det kan du gøre ved at betale differencen dvs. 900 kr.
Prøvelektion kan – hvis du vil tage certifikat, medregnes i timekrav til uddannelse. Prøvelektion med Kunstflyvning kræver at du har flyvercertifikat – har du ikke det, kan du prøve kunstflyvning med en introtur.

Flyveskolen


Fly til skoling
Super Decathlon: 2600 kr/tachotime
PA28-161: 1600 kr/tachotime
Prisen indeholder Brændstof og moms, men ikke brændstofafgift – se afsnittet ‘Generelt’ nederst for detaljer

Instruktør
Single Engine Piston 
PA28, C172 eller Super Decathlon: 700 kr/time

Hel uddannelse f.eks. LAPL(A) eller PPL(A): kontakt os venligst for samlet tilbud
Instruktør afregnes efter tjenestetid:
1,5 tjenestetime per 1 tachotime ved almindelig flyvning dvs. LAPL(A) eller PPL(A) på PA28 og C172. Min 1,5 tjenesttime per 1 tur. 
2 tjenestetimer ved alle flyvninger på Super Decathlon: kunstflyvning, halehjul-diff. træning, 12. time, PFC etc. for hver tachotime. Min. 1,5 tjenestetimer per 1 tur. 

Der afregnes altid min. 1,5 instruktør tjenestetime per en tur for alle slags flyvninger, medmindre andet er aftalt på forhånd. 
Tillæg ved anvendelse af eget fly: 120 kr/time

Single Engine Turbine
Cessna 208B og Piper PA46 Meridien

Instruktør til skoling til eller fornyelse af C208B SET og PA46 SET rating, venligst kontakt os: mail@lenair.dk eller 22813908

Skill test
Flight examiner for skill test skal bestilles i god tid og senest en uge inden prøven. Den indstillende skole er forpligtet til at forberede alle formalia samt ansvar for forsikring af eksaminer under prøven.
Flight Examiner gebyr:
LAPL(A), PPL(A), CPL(A) :2500 kr.
Cessna 208B: kontakt LenAir

Advanced UPRT course (EASA FCL 745.A)
Please contact us for prices and detailed information: mail@lenair.dk or +45 22813908
More information on website:’UPRT.dk

Startafgifter EKRK
Normal start EKRK: 110 kr
Touch-and-go: 37,50 kr

Administration
Forlængelse af rettighed (12. time): 150 kr.
Forlængelse af rettighed (PFC og skill test) : 230 kr
Forlængelse af rettighed, udenlandsk: 250 kr
Start-up gebyr ved hele kurser (oprettelse af elvmappe): 500 kr.


Typiske beregninger


Nedenstående findes anslåede priser. Den samlede pris vil variere med forbrugt flyvetid (tacho), instruktørtid, startafgifter og flyvested (brændstofpriser). Ekstra fløjne timer og instruktørtjeneste tid afregnes altid efter listepris. 

Fornyelse af LAPL(A)/PPL(A)-12.time.
Fly: Decathlon

Fly: 1 blocktime/0,9Tachotime: 2340 kr
Instruktør: 1,8 tjenestetime:1260 kr
Startafgift: 1stk. EKRK: 110 kr
Administrationsgebyr: 150 kr
TOTAL: 3860 kr

Fornyelse af LAPL(A)/PPL(A)-12.time,
Fly: PA28/C172
Fly: 1 blocktime/0,9 tachotime: 1440 kr
Instruktør 1,5 tjenestetime: 1050 kr
Startafgift: 1 stk, EKRK: 110 kr.
Administrationsgebyr: 150 kr.
TOTAL: 2750 kr

Fornyelse af LAPL(A)/PPL(A)
Fly: Eget

Instruktør 1,5 tjenestetime: 1050 kr
startafgift: Ejer
Administrationsgebyr: 150 kr.
Tillæg eget fly: 180 kr.
TOTAL: 1380 kr

Fornyelse v/PFC,
Fly: Decathlon

FLY 1,4 blocktime/1,3 tachotime: 3380 kr
Instruktør 2,6 tjenestetime: 1820 kr
Startafgift: 1 stk, EKRK: 110 kr.
T/G: 2 stk EKRK: 72 kr.
Administrationsgebyr: 230 kr.
TOTAL: 5612 kr

Aerobatic rating.
Fly: Decathlon

FLY: 5 blocktime/4,5 tachotime: 11700 kr
Instruktør 9 tjenestetimer: 6300 kr
startafgift: 5 stk, EKRK: 550 kr.
Start-up gebyr: 500 kr.
TOTAL: 19050 kr

Halehjul – Diff. training. FLY: Decathlon
FLY: 3 blocktime/2,7 tachotime: 7020 kr
Instruktør 5,4 tjenestetime: 3780 kr
Startafgift: 9 stk, EKRK: 990 kr.
Touch-and-go; 20 stk, EKRK: 720 kr
Start-up gebyr (opkræves ikke i kombi med Aerobatic rating): 500 kr.
TOTAL: 13010 kr

Helt skoleforløb til LAPL(A), PPL(A) eller FI(A)
Kontakt venligst LenAir: mail@lenair.dk

Generelt


Denne prisliste vedrører alene udlejning og skoleflyvning til private.
For priser og betingelser på professionelle kurser, venligst kontakt: mail@LenAir.dk eller 22813908.
Priser oplyses/aftales altid inden skoling påbegyndes – kontakt os på mail@lenair.dk eller 22813908.

Brændstof indeholdt i prisen er baseret på tankning på EKRK på carnet ’Dansk Fuels’ som medfølger ved udlejning. Tankning øvrige steder, herunder i udlandet, skal aftales på forhånd.
Brændstofafgift tillægges iht. regler fra SKAT, dvs. ved privat anvendelse. 

Startafgifter faktureres ved start fra EKRK ved leje – ved start fra andre pladser er det lejers ansvar at betale disse.
Ved skoleflyvning faktureres startafgifter altid via skolen, medmindre andet aftales.

Moms: Alle priser i denne prisliste er med moms. For momsfrie kurser ifm. professionel skoling, kontakt LenAir.

Gyldighed: Priserne er gældende fra 1. April 2020 og indtil videre, dog ikke længere end 1. marts 2021.

Forbehold: Der tages forbehold for evt. trykfejl, teknik, prisændringer etc.

Rabatter/tilbud: Evt. rabatter eller specialtilbud kan ikke kombineres – i tvivltilfælde kontakt LenAir for en klar aftale.

Ændringer
Der gøres specielt opmærksom på at flyleje indeholder brændstof, hvorfor flyleje prisen justeres ved ændringer i benzinpris . Tilsvarende kan andre udefra kommende omkostninger f.eks. ændringer i afgifter udløse ændringer i priser – dette kan ske uden uden varsel.

 Denne prisliste er senest opdateret 05.05.2020

Luk menu